B.A.M.S

Ahoj Vodáci!

Nejbližší akce


Tábor Kadov 2024 - Mayská Civilizace

Je rok 1529 a v oblasti Kalimdor se rozprostírá několik Mayských kmenů. Nově se zde ale začínají objevovat i Španělští konkvistadoři a osadníci. Španělé si nárokují území pro sebe. Domorodci se živí farmařením a těžbou surovin. Na jejich území naleznou Španělé zlato a drahé kameny. Guvernér kolonie (Juan Malvado) ho chce získat pro sebe a pomocí vojska vytlačuje domorodce z jejich měst. Guvernérův rádce (Salvador) je čestný muž a nechce místním ubližovat. Pošle tedy zprávu královně, která nechá Juana sesadit a nahradí ho Salvadorem. Jak ponese Juan porážku? Zde začíná náš příběh.

Informace k táboru

Členské příspěvky do ČTU 2024
Členství v ČTU

Vážení rodiče,
naše vodácko-turistické oddíly Bušmeni (čtvrteční schůzky) a Mokrá Stopa (páteční schůzky) jsou zaštiťovány Českou tábornickou unií, z.s. (dále jen ČTU). ČTU nám zajišťuje mnoho možností mj. vlastnictví areálu v Kadově, školení vedoucích, doporučení ohledně táborů, dotace na akce apod.

Abychom mohli být podporováni ze strany ČTU, je nutné vykazovat činnost s dětmi, které jsou zapsané v našem oddíle. Obvykle to znamená popsat činnost a vypsat účastníky akcí, kteří jsou zapsáni v organizaci, proto bychom potřebovali, aby byli děti zapsány v ČTU.

Zápis dětí spočívá v jejich nahlášení Milanu Kočímu (736 648 830, milan.k@bams.cz) a je spojen se zaplacením příspěvku 250 Kč. Prosíme o uhrazení příspěvku na účet 42426667/2010 (do poznámky napište JménoDítěte – Příspěvek ČTU), případně na konci schůzek Michalu Polatovi (Extrémovi).
Členství v ČTU přináší výhody i pro děti např. používání lepšího vybavení nebo nižší cena tábora (5000 Kč pro členy/5400 Kč pro nečleny).
S přáním hezkého dne,
Vodáci BAMS

Plánované akce:
Proběhlé akce:
Fotogalerie:
Nově fotky dávame na Zoneramu.

F. A. Q.

Kdy a kde se scházíme:
Scházíme se v klubovně na Mravenčí skále (Podskalí 309, Strakonice)
Bušmenské schůzky Čtvrtek od 16:30 do 18:30
Schůzky Mokré stopa v Pátek od 16:30 do 18:30
Co tam děláme:
Na schůzkách se učíme orientovat v přírodě, jezdit na lodích, vázat uzle, luštit šifry a také hrajeme různé hry.
Co si na schůzky nosíme:
Propisku, papír, uzlovačku a šátek.
Co dalšího podnikáme:
Během roku jezdíme na různé jednodenní výlety, na podzim a na jaře jezdíme na víkend na základnu Kadov, na konci školního roku sjíždíme řeku, na jaře s dětmi jezdíme na putovní výlet a během léta pořádáme tábor.

Kdo jsme

Milan Kočí
Hlavní vedoucí tábora
Doktorand, Obroditel puťáků
Lenka Paulíková
Vedoucí Bušmenů, Student, Paparazzi
Udělá pěknou fotku i nejstydlivějším dětským celebritám.
Noemi Myftari aka Ema
Vedoucí Mokré stopy, Student, Zdravotník
“Nic sem psát nebudu, zůstanu tajmená”
Michal Polata aka Extrém
Zásobovací ekonom, kuchař, programátor
Přišel jsem, viděl jsem, napsal jsem si na to aplikaci.
Tomáš Vršecký aka Vrši
Internetový technik
Ani jímka ho nezastaví.
Jan Kočí aka Honza
Zástupce vedoucího tábora, student, programátor
Když to nejde silou, jde to i složitě.
Anna Švehlová
Studentka
Pátá želva ninja - mistr Tříska.
Anna Dordainová aka AnnDoo
Studentka
Je eux vodačka.
Šarlota aka Lotka
Student, Učeň propagačního oddělění
První propagátor, Sharlot Statler, učeň Balthayara Blake.
Pavel “Pája” Maršala
Student, Náruživý hokynář
Co nesežene, vyrobí.
Informace k táboru 2022

Závazná přihláška
Informace o táboru
Seznam vecí na tábor

Tábor Kadov 2023

Vodácko-turistický oddíl BAMS zve děti ve věku od 7 do 15 na Letní dětský tábor v Kadově u Rybníka Krčový 2023. Areál se nachází cca 1 km od Kadova u Blatné na louce mezi lesy u rybníka Krčový. Areál se skládá z několika staveb jako jsou kuchyně, jídelna, sruby aj. Děti budou spát po dvou v podsadových stanech. Děti by měly mít s sebou jednoduchý kostým piráta (volné triko, vesta, roztrhané kraťasy, šavle). Nedoporučujeme dětem dávat drahé kostýmy, protože se děti budou v kostýmech pohybovat po okolí a mohly by si kostýmy poničit nebo zašpinit.


Obecné připomínky pro rodiče
 • Návštěvy:
  • v neděli 09. 07. 2023 od 10:00 do 18:00
  • v neděli 16. 07. 2023 od 10:00 do 18:00
 • Prosíme o omezení telefonátů dětem na tábor, na minimální možný počet.
 • O nedělní návštěvě přivézte jen tolik jídla, kolik dítě samo sní.
 • Podepsat věci. (U ešusu a příboru každou část zvlášť.)
 • Foto z našich akcí: vodaci.rajce.net (Pro získání přístupových údajů k fotkám prosím kontaktujte Milana Kočího 736 648 830, milan.koci5@seznam.cz).
Kontakt
Adresa tábora:
LDT „U rybníka Krčový“ Kadov u Blatné
Vedoucí tábora:
Tomáš Vršecký (722 286 087, tomas.vrsecky1@seznam.cz)
Vojtěch Míka (733 736 719)
S sebou při odjezdu:
 • Lékařské potvrzení o způsobilosti dítěte k účasti na LDT (max 2 roky staré)
 • Průkaz zdravotní pojišťovny (stačí kopie)
 • Při odjezdu budete podepisovat přihlášku na tábor a potvrzení o bezinfekčnosti, proto je nutné, aby se dostavil zákonný zástupce dítěte.
Bez těchto dokumentů se dítě nemůže tábora zúčastnit!
Doprava na tábor a z tábora
Odjezd na tábor:
03. 07. 2023 v 8:30 na parkovišti před zimním stadionem ve Strakonicích
Odjezd z tábora:
20. 07. 2023 od 10:00 z tábořiště (odjezd zajišťují rodiče)

Závazná přihláška
Seznam věcí na táborZpůsoby platby dětského tábora pro oddíly B.A.M.S.
 1. Platba převodem
  Je možné zaslat platbu převodem na účet – 269749380/0300 Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte nebo do zprávy napište celé jméno, popřípadě jména dětí, za které platíte.
 2. Platba hotově
  Lze platit i hotově, a to osobně pouze Tomáši Vršeckému. Při platbě Vám bude vystaveno potvrzení o zaplacení. (stvrzenka slouží jak pro Vás, tak pro jiné bonusové úlevy např.: zdravotní pojišťovny a jejich rekreační programy pro děti)
 3. Platba fakturou
  Po domluvě Vám bude vystavena faktura, respektive Vašemu zaměstnavateli či jiné instituci, u které máte nárok na příspěvek pro Vaše dítě ohledně letních táborů touto formou.
Doba splatnosti

Platbu prosím uhraďte nejpozději do 20. 6. 2023 (popř. dle domluvy)

Poznámka:

Informujte se u zdravotní pojišťovny Vašeho dítěte a u Vašeho zaměstnavatele, zda nemáte nárok na příspěvek pro dítě ohledně jeho účasti na dětském táboře!

Cena tábora je 4800,-Kč (5200 Kč v případě, že dítě není členem ČTU). Přes ČTU dostáváme dotace na tábor na děti, které jedou na tábor a jsou členové ČTU, pokud dítě není členem ČTU, potřebujeme dotaci kompenzovat formou vyšší ceny tábora. Členem ČTU je každé dítě, které uhradilo 250 Kč za příspěvek za vstup do ČTU před odjezdem na tábor. (Je vybíráno v březnu a v červnu na schůzkách.)

Pokud dítě jede jen na zkrácenou dobu, je nutné se ústně či písemně domluvit na ceně s výše uvedeným Tomášem Vršeckým (zpravidla se ale celková částka rozdělí do jednotlivých dnů, nemusí to však být vždy pravidlem). V případě náhlého onemocnění dítěte nebo rozhodnutí rodičů dítě z tábora odvézt bez udání důvodu, je vrácena částka podle dní kolik dítě na táboře pobylo a dalších nákladů, které již není možno vrátit (např.: již nakoupené potraviny). Pokud bude dítě vyloučeno z důvodu vážného a opakovaného porušování táborového řádu, tak jakýkoliv nárok na vracení peněz není možný.

Děti, které jedou na celou dobu tábora, mají přednost před dětmi jedoucími pouze na část.

Informace o zpracování osobních údajů

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v organizační jednotce ČTU / tábornickém klubu,
Česká tábornická unie, z.s., Kazašská 1426/6, 101 00 Praha 10, IČ 418 056
a
ČTU — TK Podskalí Strakonice, p.s., Podskalí 334, 386 01 Strakonice, IČ 695 67 441
(dále jen „Správce“ / „Společný správce“),

zpracováváme v nezbytném rozsahu tyto Vaše osobní údaje

 1. jméno a příjmení,
 2. datum narození nebo rodné číslo,
 3. adresu místa pobytu nebo trvalého bydliště,
 4. telefonní číslo,
 5. e-mail,
 6. digitální fotografie, videa, zvukové záznamy
a to za účelem
 • vedení seznamů a evidence členů pro vnitřní potřebu spolku a s tím souvisejícími činnostmi pro zajištění běžné činnosti spolku, např. žádosti o dotace, pojištění, evidence účastníků akcí apod.,
 • marketingu, vytváření propagačních materiálů, zasílání informací o aktivitách spolku apod. Beru na vědomí, že Správce v odůvodněných případech předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům,
 • příslušnému zapsanému spolku, Česká tábornická unie, z.s. (dále jen „ČTU“),
 • příslušnému školskému zařízení, DDM Strakonice, se sídlem Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice,
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
 • organizacím či subjektům vyžadujícím evidenci účastníků související s činností Správce a to za účelem
 • vedení a předávání evidence členů mezi organizačními složkami spolku pro zajištění běžné činnosti,
 • vedení a předávání osobních údajů nadřízeným organizacím a úřadům pro zajištění běžné činnosti,
 • žádosti o dotace,
 • identifikace na soutěžích a akcích,
 • prezentace na webu, sociálních sítích a v dalších informačních materiálech

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členů a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Jsem informován/a, že udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, avšak v případně odmítnutí poskytnutí výše uvedených Osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, adresa místa pobytu nebo trvalého bydliště, se nemohu stát členem výše zmíněného spolku, organizační jednotky / tábornického klubu.

ČÁST I.)

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný spolek, organizační jednotka / tábornický klub) moje / mého dítěte

 1. jméno a příjmení,
 2. datum narození nebo rodné číslo,
 3. adresu místa pobytu nebo trvalého bydliště,
 4. telefonní číslo,
 5. e-mail,
za účelem vedení seznamů a evidence členů pro vnitřní potřebu spolku a s tím souvisejícími činnostmi pro zajištění běžné činnosti spolku, např. žádosti o dotace, pojištění, evidence účastníků akcí apod.

ČÁST II.)

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i moje / mého dítěte

 1. fotografie,
 2. videa,
 3. zvukové záznamy,
 4. sportovní výsledky,
za účelem
 • marketingu, vytváření propagačních materiálů, kronik, fotoalb apod., obsahující osobní údaje členů,
 • prezentace na webu, sociálních sítích, online fotogaleriích apod.,
 • prezentace ve výroční zprávě, zápisu či zprávách z akcí a dalších informačních materiálech.

Souhlasím, aby Osobní údaje byly na základě oprávněného zájmu Správce zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce v odůvodněných případech předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům,

 • příslušnému zapsanému spolku, Česká tábornická unie, z.s. (dále jen „ČTU“),
 • příslušnému školskému zařízení, DDM Strakonice, se sídlem Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice,
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
 • organizacím či subjektům vyžadujícím evidenci účastníků související s činností Správce.

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle či. 7 odst. 3 Nařízení nebo částečně odvolat udělený souhlas ČÁST II.)

Tábor Kadov 2024

Vodácko-turistické oddíly Bušmeni a Mokrá stopa zvou děti ve věku od 7 do 15 let na Letní dětský tábor v Kadově u Rybníka Krčový 2024. Areál se nachází cca 1 km od Kadova u Batné na louce mezi lesy u rybníka Krčový. Areál se skládá z několika staveb jako jsou kuchyně, jídelna sruby aj. Děti budou spát po dvou v podsadových stanech.

Děti by měly mít s sebou jednoduchý kostým mayských indiánů. Nedoporučujeme dětem dávat drahé kostýmy, protože se děti budou pohybovat po okolí a mohly by si kostýmy poničit.


Obecné připomínky pro rodiče
 • Návštěvy:
  • v neděli 07. 07. 2023 od 10:00 do 18:00
 • Prosíme o omezení telefonátů dětem na tábor, na minimální možný počet.
 • O nedělní návštěvě přivézte jen tolik jídla, kolik dítě samo sní.
 • Podepsat věci. (U ešusu a příboru každou část zvlášť.)
 • Foto z našich akcí:
Kontakt
Adresa tábora:
LDT „U rybníka Krčový“ Kadov u Blatné
Vedoucí tábora:
Milan Kočí (736 648 830, milan.k@bams.cz)
Jan Kočí (739 166 995, honza.k@bams.cz)
S sebou při odjezdu:
 • Lékařské potvrzení o způsobilosti dítěte k účasti na LDT (max 2 roky staré)
 • Průkaz zdravotní pojišťovny (stačí kopie, obou stran)
 • Při odjezdu budete podepisovat přihlášku na tábor a potvrzení o bezinfekčnosti, proto je nutné, aby se dostavil zákonný zástupce dítěte.
Bez těchto dokumentů se dítě nemůže tábora zúčastnit!
Doprava na tábor a z tábora
Sraz:
pondělí 01. 07. 2024 v 8:30 na parkovišti před zimním stadionem ve Strakonicích (autobus bude odjíždět v 9:00)
Odjezd z tábora:
středa 17. 07. 2024 od 10:00 z tábořiště (odjezd zajišťují rodiče)

Závazná přihláška
Potvrzení o zdravotní způsbilosti
Seznam věcí na táborZpůsoby platby dětského tábora pro oddíly B.A.M.S.
 1. Platba převodem
  Je možné zaslat platbu převodem na účet – 42426667/2010 Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte nebo do zprávy napište celé jméno, popřípadě jména dětí, za které platíte.
 2. Platba hotově
  Lze platit i hotově, a to osobně pouze Michalu Polatovi. Při platbě Vám bude vystaveno potvrzení o zaplacení. (stvrzenka slouží jak pro Vás, tak pro jiné bonusové úlevy např.: zdravotní pojišťovny a jejich rekreační programy pro děti)
 3. Platba fakturou
  Po domluvě Vám bude vystavena faktura, respektive Vašemu zaměstnavateli či jiné instituci, u které máte nárok na příspěvek pro Vaše dítě ohledně letních táborů touto formou.
Doba splatnosti

Platbu prosím uhraďte nejpozději do 21. 6. 2024 (popř. dle domluvy)

Poznámka:

Informujte se u zdravotní pojišťovny Vašeho dítěte a u Vašeho zaměstnavatele, zda nemáte nárok na příspěvek pro dítě ohledně jeho účasti na dětském táboře!

Cena tábora je 5000,-Kč (5400 Kč v případě, že dítě není členem ČTU). Přes ČTU dostáváme dotace na tábor na děti, které jedou na tábor a jsou členové ČTU, pokud dítě není členem ČTU, potřebujeme dotaci kompenzovat formou vyšší ceny tábora. Členem ČTU je každé dítě, které uhradilo 250 Kč za příspěvek za vstup do ČTU před odjezdem na tábor. (Je vybíráno průběhu roku na schůzkách.)

Pokud dítě jede jen na zkrácenou dobu, je nutné se ústně či písemně domluvit na ceně s výše uvedeným Milanem Kočím (zpravidla se ale celková částka rozdělí do jednotlivých dnů, nemusí to však být vždy pravidlem). V případě náhlého onemocnění dítěte nebo rozhodnutí rodičů dítě z tábora odvézt bez udání důvodu, je vrácena částka podle dní kolik dítě na táboře pobylo a dalších nákladů, které již není možno vrátit (např.: již nakoupené potraviny). Pokud bude dítě vyloučeno z důvodu vážného a opakovaného porušování táborového řádu, tak jakýkoliv nárok na vracení peněz není možný.

Děti, které jedou na celou dobu tábora, mají přednost před dětmi jedoucími pouze na část.

Informace o zpracování osobních údajů

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v organizační jednotce ČTU / tábornickém klubu,
Česká tábornická unie, z.s., Kazašská 1426/6, 101 00 Praha 10, IČ 418 056
a
ČTU — TK Podskalí Strakonice, p.s., Podskalí 334, 386 01 Strakonice, IČ 695 67 441
(dále jen „Správce“ / „Společný správce“),

zpracováváme v nezbytném rozsahu tyto Vaše osobní údaje

 1. jméno a příjmení,
 2. datum narození nebo rodné číslo,
 3. adresu místa pobytu nebo trvalého bydliště,
 4. telefonní číslo,
 5. e-mail,
 6. digitální fotografie, videa, zvukové záznamy
a to za účelem
 • vedení seznamů a evidence členů pro vnitřní potřebu spolku a s tím souvisejícími činnostmi pro zajištění běžné činnosti spolku, např. žádosti o dotace, pojištění, evidence účastníků akcí apod.,
 • marketingu, vytváření propagačních materiálů, zasílání informací o aktivitách spolku apod. Beru na vědomí, že Správce v odůvodněných případech předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům,
 • příslušnému zapsanému spolku, Česká tábornická unie, z.s. (dále jen „ČTU“),
 • příslušnému školskému zařízení, DDM Strakonice, se sídlem Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice,
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
 • organizacím či subjektům vyžadujícím evidenci účastníků související s činností Správce a to za účelem
 • vedení a předávání evidence členů mezi organizačními složkami spolku pro zajištění běžné činnosti,
 • vedení a předávání osobních údajů nadřízeným organizacím a úřadům pro zajištění běžné činnosti,
 • žádosti o dotace,
 • identifikace na soutěžích a akcích,
 • prezentace na webu, sociálních sítích a v dalších informačních materiálech

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členů a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Jsem informován/a, že udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, avšak v případně odmítnutí poskytnutí výše uvedených Osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, adresa místa pobytu nebo trvalého bydliště, se nemohu stát členem výše zmíněného spolku, organizační jednotky / tábornického klubu.

ČÁST I.)

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný spolek, organizační jednotka / tábornický klub) moje / mého dítěte

 1. jméno a příjmení,
 2. datum narození nebo rodné číslo,
 3. adresu místa pobytu nebo trvalého bydliště,
 4. telefonní číslo,
 5. e-mail,
za účelem vedení seznamů a evidence členů pro vnitřní potřebu spolku a s tím souvisejícími činnostmi pro zajištění běžné činnosti spolku, např. žádosti o dotace, pojištění, evidence účastníků akcí apod.

ČÁST II.)

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i moje / mého dítěte

 1. fotografie,
 2. videa,
 3. zvukové záznamy,
 4. sportovní výsledky,
za účelem
 • marketingu, vytváření propagačních materiálů, kronik, fotoalb apod., obsahující osobní údaje členů,
 • prezentace na webu, sociálních sítích, online fotogaleriích apod.,
 • prezentace ve výroční zprávě, zápisu či zprávách z akcí a dalších informačních materiálech.

Souhlasím, aby Osobní údaje byly na základě oprávněného zájmu Správce zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce v odůvodněných případech předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům,

 • příslušnému zapsanému spolku, Česká tábornická unie, z.s. (dále jen „ČTU“),
 • příslušnému školskému zařízení, DDM Strakonice, se sídlem Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice,
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
 • organizacím či subjektům vyžadujícím evidenci účastníků související s činností Správce.

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle či. 7 odst. 3 Nařízení nebo částečně odvolat udělený souhlas ČÁST II.)

Informace k táboru 2023
Seznam věcí 2023
Seznam věcí 2024